Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου “Σύγχρονα ζητήματα ευθύνης και λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών” στις διευθύνσεις email που είχαν δηλωθεί.

Παρακαλούμε να ελέγξετε και το φάκελο των Ανεπιθύμητων (Spam/Junk Folder) για την περίπτωση που το email με τη βεβαίωση έχει σταλεί εκεί. Σε περίπτωση που δεν λάβατε τη βεβαίωση ενώ παρακολουθήσατε το Συνέδριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@jm-euris.eu ζητώντας να σας αποστείλουμε εκ νέου τη βεβαίωση παρακολούθησης.