Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου “Η ευθύνη της ΕΕ στη διεθνή έννομη τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές” στις διευθύνσεις email που είχαν δηλωθεί.

Θα πρέπει να ελέγξετε και το φάκελο των Ανεπιθύμητων (Spam/Junk Folder) για την περίπτωση που το email με τη βεβαίωση έχει σταλεί εκεί. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση events@jm-euris.eu.