Το διήμερο Συνέδριο “Σύγχρονα ζητήματα ευθύνης και λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών” θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Κωνσταντόπουλος (αιθ. 112) της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 14-15 Οκτωβρίου 2022.  Διοργανώνεται από το Ίδρυμα Κ. Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet “EU Responsibility in the International System [EURIS]” που έχει αναλάβει το Ίδρυμα και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

→ Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. [Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022]

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου.


Για εγγραφή στο συνέδριο συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

Υπό την Αιγίδα

Με την υποστήριξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη, 14-15 Οκτωβρίου 2022
Αίθουσα Κωνσταντόπουλος (αιθ. 112), Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Ημέρα 1η | Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

16:30 | Έναρξη συνεδρίου

Χαιρετισμοί

Γεώργιος Κώτσηρας (ΔΝ, Υφυπουργός Δικαιοσύνης)

Γουλιέλμος Βαλασίδης (Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ)

Παναγιώτης Γκλαβίνης (Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ)

 17:00-18:40 | 1ο πάνελ: Ζητήματα ευθύνης και λογοδοσίας της ΕΕ στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής

Πρόεδρος: Ιωσήφ Κτενίδης (Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ)

Μιχαήλ Χρυσομάλλης (Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ)

Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Διαχείριση της κρίσης χρέους και ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας

Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη (Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ζητήματα ευθύνης της Ένωσης από τη συμμετοχή της στο ΔΝΤ

Ιωάννης Αγγέλου (ΔΝ, Πρωτοδίκης ΔΔ)

Το ζήτημα της λογοδοσίας και της ευθύνης της ΕΚΤ, σε συνάρτηση με το καθεστώς ανεξαρτησίας της

Συζήτηση

18:40 | Διάλειμμα

19:10-20:50 | 2ο πάνελ: Σύγχρονα ζητήματα ευθύνης των κρατών-μελών

Πρόεδρος: Μιχαήλ Χρυσομάλλης (Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ)

Αντώνιος Μεταξάς (Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Βερολίνου)

Αστική ευθύνη των κρατών μελών επί παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου από τον εθνικό δικαστή

Βιργινία Τζώρτζη (Επικ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ)

Η προώθηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω των μηχανισμών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων της ΕΕ

Γεώργιος Καριψιάδης (ΔΝ, Προϊστάμενος του Τμήματος Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών)

Η ευθύνη της Ελλάδας για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και οι περιπτώσεις/διαδικασία παράβασης στην πράξη

Συζήτηση

20:50 | Λήξη εργασιών πρώτης ημέρας


Ημέρα 2η | Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

09:30-11:10 | 3ο πάνελ: Ζητήματα ευθύνης της ΕΕ στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γκλαβίνης (Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ)

Ελευθερία Νεφράμη (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου)

Η διεθνής ευθύνη της Ένωσης στο πλαίσιο μεικτών διεθνών συμφωνιών

Γεώργιος Καρύδης (Καθηγητής Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ)

Το πλαίσιο επίλυσης επενδυτικών διαφορών που απορρέουν από μικτές διεθνείς συνθήκες της ΕΕ και των κρατών μελών με τρίτες χώρες

Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου (Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ)

Η ευθύνη της ΕΕ για αποζημίωση από πράξεις της ΚΕΠΠΑ περί επιβολής «έξυπνων κυρώσεων»

Συζήτηση

11:10 | Διάλειμμα

11:40-13:20 | 4ο πάνελ: Ειδικότερα ζητήματα ευθύνης της ΕΕ

Πρόεδρος: Δημοσθένης Λέντζης (Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ)

Άννα Γκιζάρη (Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ)

Η σύγκρουση της ΕΕ με την Επιτροπή Συμμόρφωσης της Σύμβασης του Άαρχους

Αλίνα Τρυφωνίδου (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Reading)

Το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση των ομόφυλων ζευγαριών και «οικογενειών ουράνιο τόξο» κάτω από το ενωσιακό δίκαιο: ποια η ευθύνη της Ένωσης;

Παναγιώτα Κατσόρχη (ΔΝ, Βοηθός Εισηγήτρια (référendaire) στο Γενικό Δικαστήριο ΕΕ, Διδάσκουσα και επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Jean Moulin – Lyon 3)

Η ευθύνη της ΕΕ προς αποζημίωση στις υπαλληλικές διαφορές

Συζήτηση

13:20-13:40 | Συμπεράσματα συνεδρίου

Ευγενία Σαχπεκίδου (Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ)

13:40 | Λήξη εργασιών συνεδρίου