Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει 2 θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Jean Monnet EURIS [EU Responsibility in the International System] με διάρκεια: 20 Οκτωβρίου 2021 ως 20 Μαρτίου 2022.

Όσοι/ες φοιτητές/ριες (μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί, νομικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική (μη αμειβόμενη) πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS, αποστέλλοντας email με θέμα «Πρακτική άσκηση» στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@jm-euris.eu, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν για συνέντευξη, ενώ η τελική επιλογή αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τις 20 Οκτωβρίου 2021.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αφορά σε:

  • Μετάφραση κειμένων από ελληνικά προς αγγλικά και αντίστροφα (γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency)
  • Υποστήριξη οργάνωσης συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων
  • Βοήθεια στην έρευνα (συλλογή βιβλιογραφικού υλικού)

Η άσκηση θα πραγματοποιείται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με φυσική παρουσία στις εκδηλώσεις του Προγράμματος. Οι ασκούμενοι/ες μπορούν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα τους στις ώρες που εκείνοι/ες επιθυμούν, με σεβασμό στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, θα δοθεί βεβαίωση και, αν είναι επιθυμητή, συστατική επιστολή σχετικά με την παρασχεθείσα εργασία, εκτός και αν έχει υπάρξει αναιτιολόγητη και συνεχής παραμέληση των καθηκόντων.

Βασίλης Περγαντής

Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ακαδημαϊκός Συντονιστής Έργου Jean Monnet EURIS