Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει 3 θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Jean Monnet EURIS [EU Responsibility in the International System] με διάρκεια από 1 Οκτωβρίου 2022 ως 1 Μαρτίου 2023.

Όσοι/ες φοιτητές/ριες (μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί, νομικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική (μη αμειβόμενη) πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS, αποστέλλοντας email με θέμα «Πρακτική άσκηση» στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις contact@jm-euris.eu και vpergantis@law.auth.gr, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν για συνέντευξη, ενώ η τελική επιλογή αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αφορά σε:

  • Μετάφραση κειμένων από ελληνικά προς αγγλικά και αντίστροφα (γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency)
  • Υποστήριξη οργάνωσης συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων
  • Βοήθεια στην έρευνα (συλλογή βιβλιογραφικού υλικού)

Η άσκηση θα πραγματοποιείται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με φυσική παρουσία στις εκδηλώσεις του Προγράμματος. Οι ασκούμενοι/ες μπορούν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα τους στις ώρες που εκείνοι/ες επιθυμούν, με σεβασμό στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, θα δοθεί βεβαίωση και, αν είναι επιθυμητή, συστατική επιστολή σχετικά με την παρασχεθείσα εργασία, εκτός και αν έχει υπάρξει αναιτιολόγητη και συνεχής παραμέληση των καθηκόντων.

Επιπλέον, τα άτομα που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση θα λάβουν ως ανταπόδοση για το έργο τους υποτροφία που θα καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων είτε στο πλαίσιο επόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων του Προγράμματος EURIS είτε στο πλαίσιο των Θερινών Μαθημάτων του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα για το έτος 2023.

Βασίλης Περγαντής
Επικ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Ακαδημαϊκός Συντονιστής Έργου Jean Monnet EURIS